Je website digitaal toegankelijk maken en de subsidies waar je recht op hebt

Dit is een afbeelding van een blinde getinte man met een donkere bril, die met een braille toetsenbord bezig is.

Als ondernemer heb je een aantal plichten waaraan je moet voldoen. Of je nu een bakker met een fysieke locatie bent, een zzp’er die vanuit huis werkt of de directeur van het MKB bent. Vanaf 28 juni 2025 komt er een verplichting bij, omdat in Nederland op 2 februari 2024 de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten is aangenomen. Dit betekent dat bedrijven en organisaties hun website digitaal toegankelijk moeten maken voor mensen met een beperking en niet digitaal vaardig zijn.

Wat is een digitaal toegankelijke website?

Een digitaal toegankelijke website is een website die gebruiksvriendelijk is voor iedereen en op zoveel mogelijk verschillende apparaten. Dit betekent dus dat digitale toegankelijkheid niet alleen relevant is voor mensen met een beperking, maar voor álle internetgebruikers.

Wat betekent dat voor jou?

Als ondernemer heb je niet alleen plichten, maar ook rechten. Als je aan de slag gaat met het digitaal toegankelijk maken van je website, kun je aanspraak maken op een subsidie vanuit de overheid. Dit moet ervoor zorgen dat ondernemers gestimuleerd worden om met de digitale toegankelijkheid van de website aan de slag te gaan en om de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn te drukken.

Investering digitale toegankelijkheid

Het digitaal toegankelijk maken van een website is geen eenvoudige klus die binnen een handomdraai is geklaard. Er moet veel gebeuren om ervoor te zorgen dat je aan de WCAG richtlijnen voldoet. De WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) is tot stand gekomen met behulp van organisaties en mensen over de hele wereld en wordt beheerd door het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen moeten ervoor zorgen dat iedereen met een beperking of digitaal onkundig is, toch van websites gebruik kunnen maken. De 4 basisprincipes zijn;

 1. Waarneembaar
 2. Bedienbaar
 3. Begrijpelijk
 4. Robuust
Deze afbeelding beschrijft de 4 principes van de WCAG: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust.

Om een website van A tot Z digitaal toegankelijk te maken heb je niet alleen een adviseur en specialist op dit gebied nodig, maar ook developers en copywriters die zowel met de techniek als de content van je website aan de slag gaan. Het is dus logisch dat er ook een flinke kostenpost mee gemoeid is om de website digitaal toegankelijk te maken. Hoe hoog de kosten daadwerkelijk zijn, is afhankelijk van welke specialisten en bedrijven je inschakelt. Houd er ook rekening mee dat een verplichte audit om het keurmerk voor digitale toegankelijkheid te ontvangen ook geld kost.

Subsidiemogelijkheden digitale toegankelijkheid

Voor het digitaal toegankelijk maken van je bedrijf bestaat al langer het toegankelijkheidsfonds. Bijvoorbeeld om een winkel toegankelijk te maken voor klanten die in een rolstoel zitten. Ditzelfde fonds wordt nu beschikbaar gesteld om websites digitaal toegankelijk te maken. De aanvraag gaat via de lokale gemeente. Met andere woorden, de gemeente waar je bedrijf gevestigd is. Aan welke verplichtingen je moet voldoen, de specifieke spelregels en hoe hoog de subsidie is, is per gemeente verschillend. Ook de gestelde eisen om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie.

Strenge eisen

Er zijn strenge eisen verbonden aan het aanvraagproces. Voor het digitaal toegankelijk maken van je website eisen bepaalde gemeenten dat er een specialist wordt ingeschakeld die volgens de richtlijnen Webcontent (WCAG) 2.1 werkt. Bij andere gemeenten is een duidelijke omschrijving van de benodigde aanpassingen voldoende, hoewel dit rapport gedetailleerd moet zijn en dat de aanpassingen ook volgens de gestelde richtlijnen worden uitgevoerd. Een gedetailleerde begroting over de kosten voor het digitaal toegankelijk maken van je website is ook een harde eis vanuit de overheid.

Daarnaast mag alleen een rechtspersoon of natuurlijk persoon die ook bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Een zeer logische eis, maar een belangrijke. Dit betekent dat dus ook alleen geregistreerde ondernemers aanspraak kunnen maken op de subsidie. Het maakt dan niet uit of je als directeur van het MKB optreedt of als zzp’er vanuit huis werkt.

Activiteitenplan

We zoomen graag iets dieper in op het activiteitenplan dat in de regel benodigd is om de subsidie voor digitale toegankelijkheid bij de gemeente te kunnen aanvragen. Het activiteitenplan is in grote lijnen het plan van aanpak en een duidelijke tijdlijn met betrekking tot het digitaal toegankelijk maken van je website. Dit gebeurt vaak in samenwerking met specialisten van erkende organisaties, zoals hierboven beschreven.

Aanvraagproces subsidie

Het aanvraagproces neemt wat tijd in beslag en moet schriftelijk plaatsvinden. Dat kan vaak digitaal en per post. De verantwoordelijken binnen de gemeente nemen de aanvraag in behandeling en geven hier doorgaans binnen 2 weken kennis van. Binnen 8 weken komt er uitsluitsel over of een subsidie wordt toegewezen.

De hoogte van de subsidie is per gemeente verschillend. Enkele voorbeelden;

Flevoland

 • Innovatie: adviesvoucher 50% subsidie tot 5.000 euro.

Gemeente Den Haag

 • Maximaal 25.000 euro;
 • 100% subsidie tot 10.000 euro;
 • 75% subsidie boven de 10.000 euro;

Gemeente Utrecht

 • Maximaal 40.000 euro;

Gemeente Arnhem

 • Maximaal 10.000 euro;
 • 100% subsidie tot 2.000 euro;
 • 50% subsidie boven 2.000 euro;

Gemeente Breda

 • Maximaal 3.000 euro;
 • 100% subsidie tot 1.000 euro;
 • 50% subsidie boven 1.000 euro.

Om een goed beeld te krijgen van de subsidie waar je eventueel recht op hebt, is het advies om contact op te nemen met je gemeente en het project digitale toegankelijkheid te bespreken.

Wel of geen subsidie?

Of je een subsidie krijgt, is van een aantal zaken afhankelijk. Allereerst moet je aan de gestelde eisen voldoen, maar ook het moment van de aanvraag speelt een cruciale rol in of een subsidie wel of niet wordt toegewezen. Jaarlijks stelt de gemeente een vast bedrag beschikbaar voor het subsidiëren van ondernemers, maar het is geen bodemloze put. Zodra de subsidies zijn vergeven en het beschikbare budget is ingezet, krijg je geen subsidie. Het is dus cruciaal dat je zo snel mogelijk de subsidie aanvraagt. Houd er ook rekening mee dat het toegankelijkheidsfonds voor zowel fysieke winkels, bedrijfspanden als digitale producten beschikbaar is. Er zijn dus ook meerdere kapers op de kust!

Checklist

Resumé dan nog de checklist voor het aanvragen van een subsidie als je de website digitaal toegankelijk wilt maken;

 • Gedetailleerd activiteitenplan;
 • Begroting;
 • Offertes – indien van toepassing;
 • Kopie bankafschrift met IBAN-nummer;
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Kopie statuten van de organisatie – indien van toepassing.

Conclusie: Je staat er niet alleen voor

Als ondernemer moet je aan verplichtingen voldoen en soms aan verplichtingen die kosten met zich meebrengen. Natuurlijk wil je een positief bedrijfsresultaat en zo weinig mogelijk geld uitgeven, maar je ontkomt er niet aan. In het geval van het digitaal toegankelijk maken van je website kom je voor (onvoorziene) kosten te staan, maar je staat er niet alleen voor.

Bij de gemeente kun je een subsidie aanvragen voor het digitaal toegankelijk maken van je website. Of je er recht op hebt en hoe hoog de subsidie is, zijn van een aantal zaken afhankelijk.

Met dit artikel hebben we je in ieder geval een stuk wijzer gemaakt over deze regeling en is de volgende stap om je aanvraag in te dienen of contact op te nemen met je gemeente.